สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพทะเล) พร้อมด้วยนางสาวอนุสรา  ชื่นเทศ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน) และนางสาวพิมพันธ์  จาดเมือง (เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนฯ ระดับอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 52 times, 1 visits today)