สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้ [...]

อ่านต่อ

นางพัชรินทร์ หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโพทะเล) ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. นางพัชรินทร์  ห [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวห [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมกันบรรจุดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายไปยังวัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้าฝ่ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมซักซ้อม จัดเตรียมสถานที่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางชุติพร  วิ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน้ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางพัชรินทร์   [...]

อ่านต่อ