สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์   [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอทับคล้อ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายวีระศักดิ์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร [...]

อ่านต่อ

นางพัชรินทร์ หัตถา (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโพทะเล) ร่วมพิธีเปิดโครงการภูมิปัญญาพิจิตร ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐาน

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. นางพัชรินทร์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรค์สตรี ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ฯ

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นางพัชรินทร์  หั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี ณ ห้องเพชร โรงแรมพิจิตรพลาซ่า

วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา ( [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มมช.) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 นางพัชรินทร์  หัตถา (หัวหน [...]

อ่านต่อ