สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากตัวแทนจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน หมู่ที่ 7 ตำบลทะนง และหมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางรัตติยา  ม่วงพรหม (นั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560 เขตตรวจราชการที่ 18

วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวอนุสรา  ชื่นเทศ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ติดตามกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อร่วมออกร้านงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเปียกสลับแห้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางทิตยาภร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอนุสรา [...]

อ่านต่อ