สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากตัวแทนจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตำบลทะนง ตำบลโพทะเล ตำบลท่าบัว ตำบลท่าเสา และตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสาวอนุสรา  ชื่นเทศ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพทะเล) นายบุญชู  เอื้อนยศ (ปลัดอำเภอ) นายศรายุทธ  วีระสิทธิ์ (ปลัดอำเภอ) นายภูไท  ศรีเสน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) และนายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) อำเภอโพทะเล รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจากตัวแทนจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน หมู่ที่ 2 ตำบลทะนง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 ตำบลโพทะเล หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบัว หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้อย และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวนทั้งสิ้น 2,800 ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 164 times, 1 visits today)