สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำครัวเรือนตกเกณฐ์ (จปฐ.) ร่วมกิจกรรม มหกรรมคนจนผู้ยิ่งใหญ่ ณ บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำครัวเรือนตกเกณฐ์ (จปฐ.) ร่วมกิจกรรม มหกรรมคนจนผู้ยิ่งใหญ่ ตามโครงการแก้จนคนพิจิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยการนี้นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร) เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ระดับจังหวัด ในโอกาสนี้ บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 ในระดับจังหวัด ภายในงานมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 12 ฐาน สำหรับครัวเรือนตกเกณฑ์ (จปฐ.) แต่ละอำเภอ ได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาอาชีพ เพื่อนำกลับไปพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ณ บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

(Visited 43 times, 1 visits today)