สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากนายภาณุพล เต็งริกานนท์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายภูไท  ศรีเสน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานดอกไม้จันทน์พระราชทานระดับอำเภอ) และนายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจากนายภาณุพล  เต็งริกานนท์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา) และนายจิรภัทร  เจนชัยภูมิ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวน 980 ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 

(Visited 79 times, 1 visits today)