สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ณ เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลบางคลาน) และนายภูไท  ศรีเสน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ที่ได้บันทึกและประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมพรธาดาวิทย์ เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 48 times, 1 visits today)