ร่วมติดตาม สนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายภูไท  ศรีเสน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานดอกไม้จันทน์พระราชทาน) และนายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลบางคลาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมติดตาม สนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นางสาวชนัญญา  บุญค้ำ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลบางคลาน) ผู้รับผิดชอบโครงการ เป้าหมาย คือ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ยอดการประดิษฐ์จำนวนทั้งสิ้น 840 ดอก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางคลาน หมู่ที่ 5 อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 123 times, 1 visits today)