สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จัดโครงการอบรมครูฝึกระดับตำบล การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางสาวอนุสรา  ชื่นเทศ (นักวิช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมติดตาม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ณ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 นายภูไท  ศรีเสน และนายกฤษ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากตัวแทนจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตำบลทะนง ตำบลโพทะเล ตำบลท่าบัว ตำบลท่าเสา และตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสาวอนุสรา  ชื่นเทศ (นักวิช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำครัวเรือนตกเกณฐ์ (จปฐ.) ร่วมกิจกรรม มหกรรมคนจนผู้ยิ่งใหญ่ ณ บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ณ ตำบลท้ายน้ำ ตำบลท่าเสา และตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายกฤษฎา  ก๋าใจ (นักวิชากา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากนายภาณุพล เต็งริกานนท์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายภูไท  ศรี [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล นำเสนอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ณ เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายกฤษฎา  ก๋าใ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น นายภูไท  ศรีเสน [...]

อ่านต่อ