ร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2560 นายภูไท  ศรีเสน (นัก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมติดตามกลุ่ม ภาคี เครือข่าย เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มสัมมาชีพชุมชน

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 นางสาวธาริณี  ศรีจิ๋ว (พัฒ [...]

อ่านต่อ