นางโสภา บุญยืน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพทะเล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร