ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ตาก
ที่ว่าการอำเภแโพธิ์ตาก, , ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดสหนองคาย, 43130
เบอร์โทรศัพท์  042-483378
อีเมล์ preyapath@gmail.com

(Visited 616 times, 1 visits today)