การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ตากครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอโพธิ์ตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ตากเพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองประเภท
เงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ
และ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ

ในการนี้นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ตาก พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯและนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ตาก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

(Visited 58 times, 1 visits today)