นายวิจิตร อินทสิทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ตาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ตากจังหวัดหนองคาย

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย photak วันที่ 25 ก.ค. 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป จังหวัดหนองคาย ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ตาก นำทีมโดยนายวิจิตร อินทสิทธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรี ผู้นำ อช. ✅ ร่วมกิจกรรม โครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสริมสร้างภาพลักษณ์คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่าย ✅ ร่วมกิจกรรม การประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย photak วันที่ 26 ส.ค. 2563

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ.โพธิ์ตาก) ครั้งที่ 5

โพธิ์ตาก ถิ่นข้าวเม่า เผ่าไทพวน หลากล้วนประเพณี สตรีสุด [...]