สำนักงานโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 07.00 น. นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน กลุ่มเครือข่าย องค์กรภาครัฐ/เอกชน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  โดยกิจกรรมมีดังนี้

  1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
  2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
  3. มอบทุนการศึกษา(วันปิยะมหาราช)

โดยทุนการศึกษาได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเมื่อวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 90 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท

ในการนี้ นางสาวนงค์เยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

# พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

# สารสนเทศโพธิ์ศรีสุวรรณ รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)