นางสาวปาณิสรา ใจเย็น

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phosai วันที่ 02 มิ.ย. 2564

ติดตามและให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตรูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ตำบลสำโรง