วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้างขอแสดงความยินดีกับหัวหน้ากาญจนา แก้วเกษ ได้รับการแต่งตั้งในระดับ K3 นางสาวนิตยา เรืองสุข รองชนะเลิศนักพัฒนาชุมชนดีเด่น และฉลองวันเกิดสิบเอกพัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ

[...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีที่ 3 การประกาศเจตนารมณ์ของหมุ่บ้าน ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ที่ 7 ตำบลเนินสว่าง

[...]

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีที่ 3 การประกาศเจตนารมณ์ของหมุ่บ้าน ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ที่ 8 ตำบลเนินสว่าง

[...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีที่ 3 การประกาศเจตนารมณ์ของหมุ่บ้าน ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ที่ 2 ตำบลเนินสว่าง

[...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีที่ 3 การประกาศเจตนารมณ์ของหมุ่บ้าน ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ 8 ตำบลเนินสว่าง

[...]

อ่านต่อ