📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

🎬 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัชรี บุญม่วง [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566

🎬 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาว [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2566

🎬 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช [...]

อ่านต่อ