ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร, 66190 เบอร์โทรศัพท์ 056 689038
FAX 056 689038
อีเมล์ cdd_pochang@hotmail.com

(Visited 428 times, 1 visits today)