📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

🎬วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ

🎬วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. พัฒนาการอำเภอโ [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

📅 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

📢📢 ผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ขับเคลื่อนงาน “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอโพธิ์ประทับช้ [...]

อ่านต่อ

📢📢 ตำบลเข้มแข็ง !!! พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับตำบลเนินสว่าง ประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📅 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จประเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดอรุณรุ่งดิลกรัตน์ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

📢📢 ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับครัวเรือนต้นแบบ (HLM) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

📅 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์เรียนรู้ [...]

อ่านต่อ