📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 “กิจกรรม Kick off เนินสว่างรวมพลัง ฝังถังขยะเปียก 100%” และทำกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

🗓 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทีมพัฒนากรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 “กิจกรรม Kick off เนินสว่างรวมพลัง ฝังถังขยะเปียก 100%” และทำกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ในการนี้มีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสาธิตการทำถังขยะเปียก และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และประโยชน์ของการทำถังขยะเปียกไว้ใช้ในครัวเรือนลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 20 times, 1 visits today)