📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

🗓 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ณ พื้นที่บ้านสระประทุม หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่รอบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระประทุมร่วมใจ ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ และ พื้นที่ บ้านใหม่แสงมรกต หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พัฒนาและแปรรูปส้มโอสายพันธ์ท่าข่อย ผลิตภัณฑ์สเปร์นวด เพื่อเก็บข้อมูลและความต้องการเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประเมินศักยภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ต่อไป
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 28 times, 1 visits today)