📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพยุง และบวงสรวงพระภูริทัตต์พระโพธิสัตว์นาคราช ณ วัดกิจวินัยวรรณา ตำบลดงเสือเหลือง

📅 วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพยุง และบวงสรวงพระภูริทัตต์พระโพธิสัตว์นาคราช ณ วัดกิจวินัยวรรณา ตำบลดงเสือเหลือง ในการนี้มีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในพิธี โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลืองผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 34 times, 1 visits today)