📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ให้การต้อนรับ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

📅 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ให้การต้อนรับ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยให้ข้อแนะนำและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับงาน โครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมโดยแนะนำเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อประสานความช่วยเหลือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 24 times, 1 visits today)