📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนายนคร อินลิธิ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดงเสือเหลือง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในปี 2565 ภายใต้กิจกรรม 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ จำนวน 20 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯตามหลักธรรมาภิบาล
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 28 times, 1 visits today)