📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 “กิจกรรม Kick off เนินสว่างรวมพลัง ฝังถังขยะเปียก 100%” และทำกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

🗓 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

🗓 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพยุง และบวงสรวงพระภูริทัตต์พระโพธิสัตว์นาคราช ณ วัดกิจวินัยวรรณา ตำบลดงเสือเหลือง

📅 วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น.นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 11 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เครือข่ายโคก หนอง นาพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

📅 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ