พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรม “CD DAY Chalawan 2022 And 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน”

🗓 วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม “CD DAY Chalawan 2022 And 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน” ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในการนี้มีนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.ไพศาล สุขปัญญา อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 โดยในกิจกรรมฯมีการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลประเภทต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดังนี้ ประเภทหน่วยงานได้แก่รางวัลหน่วยงานดำเนินกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานดีเด่น ประเภทบุคคลรางวัล คนดี ศรี พิจิตร ได้แก่นางสาวอรวรรณ อินหันต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักพัฒนาดีเด่น ได้แก่ นายอดิศักดิ์ โสขุมา และรางวัลบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจในงานพัฒนาชุมชน ได้แก่นางสาวอรวรรณ อินหันต์ ต่อจากนั้นมีพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2565 และลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในบุคลกรกรมการพัฒนาชุมชน และแสดงมุทิตาจิตรแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 16 times, 1 visits today)