📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรปีที่ 11 ครั้งที่ 93 และเวทีสัญจรพลังบวรร่วมพัฒนาพิจิตรปีที่ 4 ครั้งที่ 17

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมล่องเรือชมหิ่งห้อย)บ้านโพธิ์ประทับช้าง

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายศุภชัย [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกองทุนหมู่บ้านฯบ้านดานน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

🗓วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ วัดสระมณี หมู่ที่ 2 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

🗓วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 บ้านวังกระโดน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

🗓วันที่ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวภัชรี บ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและเตรียมสถานที่และพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🗓 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ส่งมอบวัสดุ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ และพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ