พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP

🗓 วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นางสาวพัทธ์ธีรตา สิริชัยวัฒนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว , น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว , วุ้นกระชายกรอบ และขนมเม็ดขนุน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เป็นแนวทางยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 23 times, 1 visits today)