กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เข้ารับโล่รางวัลกองทุนชุมชนดีเด่นประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด

🗓 วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เข้ารับโล่รางวัลกองทุนชุมชนดีเด่นประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในการนี้ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธี มอบโล่รางวัลแก่ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 30 times, 1 visits today)