พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงกการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

🗓 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนายนคร อินลิธิ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดงเสือเหลือง ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงกการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) แก้คณะกรรมการและสมาชิก เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มฯ เป็นไปตามหลักการของโครงการฯ เกิดความโปรงใสในการดำเนินงานและลดปัญหาข้อโต้แย้ง
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 12 times, 1 visits today)