กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เข้ารับโล่รางวัลกองทุนชุมชนดีเด่นประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด

🗓 วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มออมทรัพ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงกการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

🗓 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลเนินสว่าง ตำบลไผ่รอบ และตำบลโพธิ์ประทับช้าง

🗓 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่แปลงที่จะดำเนินการขุดโคก หนอง นา โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) พื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพ และตำบลดงเสือเหลือง

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และร่วมดำเนินการในการลงมติคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ชุดใหม่

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ