📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ปีงบประมาณ 2565

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทีมพัฒนากรอำเภอโพธิ์ประทับ ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ปีงบประมาณ 2565 เพื่อรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่คณะทำงานฯ ให้รับทราบร่วมกันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในการนี้มีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 7 times, 1 visits today)