📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมที่ 2 กองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนายนคร อินลิธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมคู่หูคู่คิด (Move for Fund Team) ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมที่ 2 กองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ณ บ้านบึงถัง หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน นำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพให้มีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 5 times, 1 visits today)