📢📢 กทบ. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อบรมเกี่ยวกับการทำบัญชี แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📅 วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อบรมเกี่ยวกับการทำบัญชี แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านนองบัว หมู่ที่4 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เป้าหมายคือตัวแทนคณะกรรมการกองทุนบ้านฯ ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน (14 หมู่บ้าน) ร่วมการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 13 times, 1 visits today)