📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลโพธิ์ประทับช้าง) ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนายนคร อินลิธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานตำบลโพธิ์ประทับช้าง) ประชุมรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระดับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลโพธิ์ประทับช้าง) ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไม้สุก หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 พื้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานจัดเก็บ จปฐ. เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการจัดเก็บและรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ต่อไป
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 13 times, 1 visits today)