📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง) ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง) ประชุมรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระดับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง โดยมี ปลัดอำเภอ (ผู้ประสานงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานจัดเก็บ จปฐ. เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการจัดเก็บและรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ต่อไป
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 9 times, 1 visits today)