📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระดับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลดงเสือเหลือง) ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบนายนคร อินลิธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดงเสือเหลือง) ประชุมรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระดับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลเนินดงเสือเหลือง) ประจำปี 2565 ณ ห้องศูนย์ข้อมูล หมู่ที่ 2 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2565 พื้นที่ ตำบลดงเสือเหลือง โดยมีปลัดอำเภอ (ผู้ประสานงานตำบลดงเสือเหลือง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานจัดเก็บ จปฐ. เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการจัดเก็บและรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ต่อไป
📸 ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 7 times, 1 visits today)