พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

🗓วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 🕛 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านวังเทโพ หมู่ที่ 3 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

🗓วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 🕛 เวลา 09.00 น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรม”ทอดผ้าป่าไม้ผล”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2565

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุ [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัชรี บุ [...]

อ่านต่อ

📢📢 ศจพ.อ.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยพี่เลี้ยงตำบลทุ่งใหญ่ เยี่ยมเยือนติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ เป้าหมาย TPMAP มอบสิ่งของยังชีพ ณ พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ศจพ.อ.โพธิ์ [...]

อ่านต่อ

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ