พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2565

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยทีมพัฒนากรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 ณ กลุ่มทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า บ้านราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 17 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกคนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด นำโดยนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมพิจารณาคัดเลือกคนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการคัดเลือกกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ดีเด่นและเชิดชูเกียรติ และเพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)