พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ ครัวเรือนยากคนในระบบ TPMAP ปี 2565

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยทีมงานพัฒนากรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ ครัวเรือนยากคนในระบบTPMAP ปี 2565 พื้นที่ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ นายวสันต์ เพ็งกลัด ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ มาร่วมงาน โดยเด็กที่มารับทุนในวันนี้ ได้แก่ ลูกหลานสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลดงเสือเหลือง รวมทั้งสิ้น 96 คน ในที่นี้มีเด็กรับทุนฯ ที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี2565 จำนวน 6 คน เพื่อเป็นการบูรณาการงานร่วมกันในการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ เป็นการจัดสรรผลกำไรให้เกิดประโยชน์สมาชิกและส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกให้มีทุนไปใช้ในการศึกษาต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)