พช.โพธิ์ประทับช้าง มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ TPMAPปี พ.ศ.2565 ที่ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และ ครัวเรือนยากคนในระบบ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพ

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ TPMAPปี พ.ศ.2565 ที่ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และ ครัวเรือนยากคนในระบบ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

วันอาทิตย์ที่ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ในกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ TPMAPปี พ.ศ.2565 ที่ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และ ครัวเรือนยากคนในระบบ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่

วันศุกร์ที่ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมการประชุมสัญจร คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ