พช.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาครัวเรือน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีความโดดเด่น ปี2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาวภัชรี บุญม่ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.นางสาวภัชรี บุ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง เยี่ยมเยือนติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ไปประกอบอาชีพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (เงินกู้)

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.นางสาวภัชรี บุ [...]

อ่านต่อ

จนท.ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนพิษณุโลก &จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง…ติดตามครัวยากจน ระบบTPMAPต.วังจิก หลังฝึกอบรม ทำแหนมเห็ด ระบบzoom จากศูนย์ฯ.. ..รวย รวย..อาหร่อย สุดๆๆ ค่ะ

[...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมติดตามกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นางสาวภัชรี บุญม่ [...]

อ่านต่อ