พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมโครงการบ้านพอเพียงชนบท ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวภ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ส่งเสริมการติดตั้งและการใช้งานแอพลิเคชัน “Click ชุมชน” แก่ประชาชนที่มาติดต่องาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนโพธิ์ประทับช้าง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง (อบรมทำแหนมเห็ด) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-11.00 น. น [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการลงพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลไผ่รอบ ร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00น. นางสาวภ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ส่งเสริมการติดตั้งและการใช้งานแอพลิเคชัน “Click ชุมชน” แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการลงพื้นที่ หมู่ที่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ ร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. นางสาวภ [...]

อ่านต่อ