พช.โพธิ์ประทับช้าง ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบบ้านเขาโล้น หมู่ที่6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)