ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการณ์ OTOP ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการณ์OTOP และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Google กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์และไฟล์สรุปบทเรียนโครงการทาง email รวมทั้งสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง Youtube Live Stream Program ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์และการลงมือปฏิบัติจริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรีได้ที่ QR Code หรือ https://saphandigital.moc.go.th/

(Visited 15 times, 1 visits today)