พช.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบทีม [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบบ้านเขาโล้น หมู่ที่6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

[...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และออกพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังจิก และตำบลไผ่รอบ

🎬 วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒน [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และออกพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงเสือเหลือง และตำบลโพธิ์ประทับช้าง

🎬 วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒน [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน จากดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🎬 วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.​ นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการณ์ OTOP ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการณ์OTOP และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่ว [...]

อ่านต่อ