พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมเปิดงานโครงการเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างพบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมเปิดงานโครงการเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างพบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564 ในการนี้มีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานสาธารณะหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ(หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง) ซึ่งงานจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27-31 ธันวาคม 2564 กิจกรรมในงานมีการแข่งขันฟุตบอล4คน (สตรีทซอคเกอร์) การแข่งขันชกมวยไทยพระเจ้าเสือ และการออกร้านขายสินค้าต่างๆรวมทั้งสินค้าโอทอปหลากหลายประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และสนองนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว

(Visited 3 times, 1 visits today)