พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมแนะนำแนวทางและร่วมสังเกตุการณ์จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มสัมมาชีพบ้านฉัตรหวาย

🗓วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564
🕛 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบทีมงานนักพัฒนาชุมชน ร่วมแนะนำแนวทางและร่วมสังเกตุการณ์จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มสัมมาชีพบ้านฉัตรหวาย โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านฉัตรหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อกำกับดูแลและให้การสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานของกลุ่มที่จะสามารถทำให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้ต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)